FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Czym jest nasza działalność?

Zajmujemy się analizą kryminalną - obszarem wspomagania procesu dowodowego w działaniach wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i agencji rządowych.

Analiza kryminalna identyfikuje faktyczne i domniemywane związki między przestępstwem a wiążącymi się z nim informacjami. Są one trudne do ujawnienia przy zastosowaniu konwencjonalnych metod z uwagi na swój charakter lub złożoność łączących je relacji.

Umożliwia ocenę pojedynczych wątków i dowodów w sprawach o mniejszym ciężarze gatunkowym. Stosowana jest przy pracach nad dużymi zbiorami informacji elektronicznych. Używa się jej nie tylko do spraw karnych. Dzięki niej wykrywa się i opisuje mechanizmy nadużyć w sektorze ubezpieczeń, służbie zdrowia, transporcie lotniczym itp. Była użyta do rozbicia włoskiej mafii w USA. Wykorzystywana jest w INTERPOLU oraz agendach i instytucjach rządowych na całym świecie.


Co jest REZULTATEM analizy kryminalnej ?

Podobnie jak w przypadku ekspertyz, opinia z analizy kryminalnej może stanowić dowód w postępowaniu karnym.analiza kryminalna

identyfikuje dowody w gąszczu wielu informacji i dokumentów...

powrót