FAIL (the browser should render some flash content, not this).

CZYM się zajmujemy?

Od kilkunastu lat wspomagamy wymiar sprawiedliwości i organy ścigania
wydając opinie do śledztw z zakresu przestępczości zorganizowanej
głównie o charakterze gospodarczym i ekonomicznym.

Przedmiot  naszych prac to:

 • wyłudzenia podatku VAT w obrocie krajowym i zagranicznym
 • identyfikacja mechanizmów w przestępczości karuzelowej
 • wyprowadzanie i lokowanie zysków z prania pieniędzy
 • skomplikowane relacje kapitałowo - organizacyjne
 • struktura powiązań gospodarczych i osobowych
 • ścieżki przepływu towarowego i finansowego
 • bardzo obszerne bazy danych i dokumentów
 • chronologia zdarzeń, kontaktów, telefonów
 • wymiana handlowa w relacji do płatności
 • związki łączące różne źródła dowodowe
 • transfery finansowe setek podmiotów
 • a także i inne zachowania sprawcze

 • Co jest REZULTATEM analizy kryminalnej?

  Opinia z analizy uznawana jest za dowód. Przykład to lokowanie korzyści z prania pieniędzy w produkty bankowe i transfer uzyskanych tam środków w legalny biznes. Analiza kryminalna pozwala obliczyć ich wielkość i przedstawić niezbędne dowody.


  analiza kryminalna

  identyfikuje dowody w gąszczu wielu informacji i dokumentów...

  powrót